vrijdag 31 maart

De nieuwe uitkijktoren op de Kruisberg

De bouw van de uitkijktoren vordert gestaag. Toch moest PWN de bouw tijdelijk stil gelegd omdat het niet duidelijk of de stikstofuitstoot van de machines die worden gebruikt past binnen de landelijk geldende stikstofregels. Na overleg tussen PWN, de gemeente Heemskerk en de omgevingsdienst is er ontheffing verleend om in het kader van veiligheid werkzaamheden toch uit te voeren. De stikstofberekening waar de omgevingsdienst om heeft gevraagd wordt later alsnog aangeleverd. Omdat alles opnieuw moet worden ingepland kan het nog wel even duren voor er weer echt groot werk wordt verzet. Daarom is de officiële opening van de toren uitgesteld. De datum is nog niet bekend.

Omroep Castricum