woensdag 14 december 2022

De nieuwe schoolweek: een oplossing voor het lerarentekort?

In Heemskerk en Beverwijk gaan scholen starten met een oplossing voor het lerarentekort. Door het lerarentekort wordt het steeds moeilijker goed onderwijs te bieden aan de kinderen. De werkdruk neemt door het tekort verder toe. De schoolbesturen van Atlant, Fedra en IJmare gaan nu samen op zoek naar een goede oplossing. De nieuwe schoolweek moet een oplossing bieden, alleen is nu nog niet duidelijk hoe het er uit gaat zien. In samenspraak met schooldirecties, leraren en ouders gaat men de nieuwe schoolweek vormgeven. Video: Dick Berg.

Omroep Castricum