zondag 6 februari 2022

Couleur LoCALe met drie wethouders

Vier jaar geleden kreeg Castricum drie nieuwe wethouders. Wat is er terecht gekomen van het raadsbrede programma, hoe ervaarden de twee wethouders "van buiten" de dorpen en waar kijken ze met plezier op terug? Sander Verschoor en Peter van Raalte ontvangen Paul Slettenhaar (VVD), Falgun Binnendijk (CDA) en Ron de Haan (de VrijeLijst).

Couleur LoCALe