zondag 4 juni

Couleur LoCALe 4 juni 2023

Peter van Raalte, in gesprek met vier gasten. Sjoerd Bodewes komt vertellen over nieuwe reddings- en EHBO-post die nu gebouwd wordt op het Castricumse strand. Nienke van den Berg komt vertellen over Kids in Concert waar zij de presentatie van verzorgt. Het beloofd ook dit jaar weer een groot succes te worden. Voor wie nog kaartjes wil: te laat, Het is al uitverkocht! Jesse Bos, conrector van het Bonhoeffercollege praat ons bij over de activiteiten rond het 50 jarig bestaan van de school. Arnold Res, die grond bezit op de Zanderij, vertelt over de problemen die hij heeft met de manier waarop met belangen van de agrariërs wordt omgegaan bij het, in het kader van natuurbeheer, ontwikkelen van plannen om een andere invulling te geven aan het grondgebruik.

Couleur LoCALe