zondag 12 december 2021

Couleur LoCALe 12 december 2021

In de laatste Couleur LoCALe van 2021 ontvangt presentator Wouter Mehrer vier gasten: Fons Lute en Henk van der Eng zijn initiatiefnemers van 'de Groene Variant', een burgerinitiatief om de spoorlijn te verplaatsen van het dorpscentrum naar de oostkant. Alex van der Leest van de Fietsersbond Castricum komt vertellen over de plannen die zij hebben. Tenslotte schuift Cathelijn Groot aan, zij is is schrijfster van het nieuwe boek "Kanzen".

Couleur LoCALe