Zeepkistsessie Groenlinks en de PvdA Castricum

CASTRICUM - Zondagmiddag 2 oktober van 16.00 tot 18.00 uur organiseren GroenLinks en PvdA Castricum een zeepkistsessie in het café van sporthal De Bloemen. Het is een laagdrempelige bijeenkomst waar dorpsbewoners, ongeacht politieke voorkeur, kort vertellen hoe zij onze dorpen groener en socialer (willen) maken.

Eerdere zeepkistsessies waren een groot succes. Mensen met allerlei achtergronden ontmoetten elkaar en zagen hoeveel andere dorpsbewoners zich inzetten voor hun omgeving, of ze nu trainer bij het jeugdvoetbal zijn of bestuurswerk bij een natuurvereniging doen.

“Castricum, inclusief haar kernen, kent een groot aantal vrijwilligersorganisaties die vanuit betrokkenheid met het dorp en de bewoners er voor zorgen dat zowel ‘sociale’ als ‘groene’ belangen behartigd worden,” zegt Ankie Dil, bestuurslid PvdA Kennemerland Midden en coördinator PvdA Castricum.

“Deze vrijwilligers zijn onmisbaar, zeker in de huidige tijd met de energiezorgen, inflatie en klimaatverandering, en leveren een belangrijke bijdrage aan de Castricumse samenleving.”

De PvdA maakt al lange tijd deel uit van de Castricumse gemeenteraad. De partij staat voorde sociaal democratische waarden, zoals bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. GroenLinks Castricum is een levendige vereniging, met bijna 130 leden en ruim 160 sympathisanten. Het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers.

Aanmelden hoeft niet en de koffie staat klaar! Meer informatie: https://castricum.groenlinks.nl en https://castricum.pvda.nl.

foto: Groenlinks Castricum (aangeleverd)