Zaaien voor biodiversiteit

Inheemse planten zijn het antwoord op de teruglopende biodiversiteit, en dat terwijl die bijna niet in tuinen voorkomen. 

Veel insecten zijn onder anderen afhankelijk van planten die hier van oudsher voorkomen. Nu er daar steeds minder van over zijn, lopen deze insecten in aantallen drastisch terug. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de bestuiving en onmisbaar in onze voedselketen. Tijd om in actie te komen vonden de Bijenstichting, Cruydt-Hoeck en Gardeners’ World magazine.

Het voelt misschien ‘normaal’ om planten en bloemen in het voorjaar te zaaien, maar juist het najaar is het beste moment om inheemse zaden te zaaien. 

Planten in de natuur laten in de nazomer en het najaar hun zaad vallen. Deze natuurlijke zaadval is er niet voor niets. De zaden van sommige planten zijn berekend op een koude periode. 

De zaadjes wachten tot het voorjaar komt, en kiemen tijdens de lengende dagen en oplopende temperatuur. Komt er geen koude periode, dan kiemen de zaden niet goed. Andere planten ontkiemen juist in de herfst en gaan als plantje de winter in.

Omdat inheemse planten het beste in het najaar gezaaid kunnen worden, organiseren de Bijenstichting, Cruydt-Hoeck en Gardeners’ World van 25 september tot en met 1 oktober de Inheemse Zaaiweek.

Iedereen wordt opgeroepen om inheemse zaden te zaaien voor de biodiversiteit. Kom in actie met al je vrienden, familieleden en buren. Samen zaaien we dan zoveel mogelijk vierkante meters in met inheemse zaden!

Kijk op www.inheemsezaaiweek.nl hoe je kan zaaien en waar de zaden verkrijgbaar zijn.

Foto: aangeleverd