Woondeals voor 2022 behaald

REGIO - In 2022 groeide het aantal woningen in Noord-Holland met meer dan 18.000, waaronder 14.400 nieuwbouwwoningen. 

Hiermee is de doelstelling uit de Woondeals voor 2022 behaald, blijkt uit de monitor woningbouw 2023 van de provincie Noord-Holland. 

Maar het blijft nog steeds noodzakelijk om snel meer nieuwe huizen te bouwen in de provincie om aan de grote vraag naar woningen te voldoen.

Voor de korte termijn is de verwachting dat de woningbouwproductie in Noord-Holland daalt. De bruto groei in 2023 blijft vooralsnog achter bij de opgave uit de Woondeals en het aantal verleende bouwvergunningen daalt.

De daling in de vergunningverlening zit met name bij koopwoningen met marktpartijen als opdrachtgever. De verkoop is sterk gedaald vanwege de gestegen bouwrente en kosten van materialen en arbeid. 

De groei van het aantal huishoudens was in 2022 bijzonder hoog. Dit komt deels door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook door overige buitenlandse migratie.

Alle gemeenten in Noord-Holland hebben tot 2050 een bruto plancapaciteit. Dit zijn 241.000 woningen die al gepland zijn om te bouwen. 

De harde plancapaciteit, woningen in een onherroepelijk of vastgesteld bestemmingsplan, ligt lager. Voor de resterende Woondealperiode 2023-2030 zijn qua hoeveelheid ruim voldoende woningbouwplannen beschikbaar. 

Om deze te kunnen realiseren zet de provincie vol in op het versnellen van de woningbouw. Zo gaat zij door met de bestaande versnellingsmaatregelen, zoals het aanbieden van extra mankracht aan gemeenten. 

Ook kijkt de provincie naast de beschikbare binnenstedelijke bouwlocaties naar mogelijkheden om aan de randen van dorpen en kernen te bouwen. 

De betaalbaarheid van de woningen is en blijft daarbij belangrijk. Net als het bouwen voor specifieke doelgroepen als starters en spoedzoekers.

Foto: Omroep Castricum