Wie is Caroline van de Pol, de nieuwe burgemeester van Castricum?

CASTRICUM - Caroline van de Pol wordt door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van Castricum. Op dit moment is zij nog burgemeester van Terschelling. Eerder was ze wethouder en raadslid in Koggenland. Van de Pol is 61 jaar.

Uitgerekend op de avond dat de benoeming bekend werd gemaakt, was in de raadszaal van Terschelling een debat gaande over het verbeteren van de politieke cultuur op het eiland. Eerder dit jaar werd een motie van wantrouwen tegen burgemeester Van de Pol aangenomen door een nipte meerderheid in de raad.

De commissaris van de Koning in Fryslân, Arno Brok, accepteerde dat niet en wilde dat alle bestuursorganen van het eiland gingen verbeteren. De commissaris sloot een brief aan het eilandsbestuur af met: "Rest mij u uit te nodigen het 'wij' en het 'samen' groter te laten zijn dan het 'ik' en het 'ego'. Poog over uw eigen schaduw heen te stappen in het belang en aanzien van uw gemeente."

Er werd een verbetertraject gestart, er kwam coaching voor burgemeester Van de Pol en begeleidingsgesprekken in het college. Uit stukken van de gemeente Terschelling blijkt dat er in de raad en in het college onvoldoende professionaliteit is, te weinig empathie en te weinig begrip voor elkaars werk en rol.

In een van de verslagen van die gesprekken, die door de gemeente openbaar is gemaakt, vraagt een raadslid aan de burgemeester waarom zij niet aanwezig was bij een besloten debat over de haven. De haven is een gevoelig politiek onderwerp. De burgemeester antwoordde dat zij de volgende ochtend de eerste boot naar het vasteland moest hebben voor een afspraak daar. Een raadslid vroeg zich daarop af hoe het kan dat de burgemeester daarna gezien werd in een café in het dorp. Gespreksbegeleider Pauline Krikke gaf de burgemeester als tip mee dat als de burgemeester een vergadering voortijdig verlaat, zij beter niet in het openbaar gezien kan worden.

Omrop Fryslân schrijft donderdag dat er in het college veel spanning is. Vooral tussen de burgemeester en de wethouders. Als de burgemeester ergens naartoe gaat, laten de wethouders het afweten. En als een wethouder op een plek is, blijft de burgemeester thuis, schrijft eilandsverslaggever Lennard Jan Geerts

Als er voor het einde van het jaar geen verbetering was in de positie van de burgemeester, zou commissaris van de Koning Brok de situatie met minister De Jonge van Binnenlandse Zaken bespreken. De Leeuwarder Courant schrijft dat er leden van de raad zijn die geen verbetering zagen in de vergadering van donderdagavond, Van de Pol kreeg zware kritiek te verduren. Over en weer vielen beschuldigingen van onveilige werksituaties. 

Voordat Van de Pol in 2020 burgemeester van Terschelling werd, was ze VVD-wethouder en locoburgemeester in de gemeente Koggenland in West-Friesland. In de periode daarvoor was ze ook raadslid in de gemeente. Ze woonde voor haar tijd op het Waddeneiland in Ursem, waar ze voor haar politieke carrière werkzaam was in het toerisme. Met haar ex-man zette ze een touringcarbedrijf op. Ze studeerde bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht.

Toen het nieuws van haar benoeming in Castricum bekend werd, zat ze de vergadering op Terschelling voor en reageerde ze op haar benoeming: "Vanzelfsprekend kunt u tot die tijd op mij rekenen. Het eiland en de eilanders heb ik in mijn hart gesloten, ik zal ze heel erg missen." Niet snel daarna belde ze in in de gemeenteraad van Castricum en zei ze: "Dank voor het vertrouwen, ik kijk uit naar de kennismaking met de raad, onze medewerkers en onze inwoners". 

Foto: Rijksoverheid