Wet en regels bescherming omwonenden

REGIO - De provincie Noord-Holland pleit er in een standpuntnota voor om het effect van de industrie op gezondheid van omwonenden een centrale plek in wet- en regelgeving te geven.

Dit is nodig om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen tegen de nadelige uitstoot van industriële bedrijven zoals Tata Steel.

Het is een reactie van de provincie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), waarover de Tweede Kamer op 14 september een rondetafelgesprek hield. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Gezondheid en Milieu) was daarbij aanwezig. 

De OvV heeft van 3 bedrijven onderzocht hoe industriële emissies (uitstoot) door bedrijven en overheid worden beheerst en hoe omwonenden daarmee worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s. Eén van de onderzochte bedrijven is Tata Steel.

De nota van de provincie heeft 3 hoofdpunten:

- Gezondheid beter opnemen in wet- en regelgeving. Dat is nodig, omdat voldoen aan milieunormen nu niet automatisch betekent dat er sprake is van een gezonde leefomgeving

- De noodzaak van meer arbeidscapaciteit en financiële middelen voor vergunning, toezicht en handhaving bij industriële bedrijven 

- Het belang van een antwoord op de vraag: ‘Wat is gezond genoeg?

Op www.noord-holland.nl is de volledige reactie van de provincie Noord-Holland op het OvV-rapport in te zien.

Foto: Omroep Castricum