Werkloosheid in oktober iets gedaald

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6% van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7%. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet. 

Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361 duizend. In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 11 duizend mensen bij met betaald werk. 

In oktober hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. 

Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand toe.

Het aantal WW-uitkeringen is in oktober 2023 licht gestegen. Eind deze maand verstrekte UWV 155,8 duizend WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 0,4 procent ten opzichte van eind september (155,1 duizend). 

In oktober werden er 17,6 duizend uitkeringen beëindigd, terwijl er 18,3 duizend nieuwe uitkeringen bij kwamen.

Bron: CBS
Foto: Omroep Castricum