Werkloosheid in februari licht gedaald

In februari 2023 waren 356.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Het werkloosheidspercentage daalde daarmee van 3,6 in januari naar 3,5 in februari. 

Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 3.000 per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. Het UWV registreerde eind februari 154.000 lopende WW-uitkeringen.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de periode december 2022 tot en met februari 20233 met gemiddeld 17.000 per maand toe. 

Het percentage werkende van de totale bevolking (nettoarbeidsparticipatie) was in die periode 72,9%. Dat percentage nam eind 2022 nog sterk toe, maar bleef in de eerste twee maanden van 2023 gelijk.

In februari hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. 

Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

In de maanden december 2022 tot en met februari 2023 is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 9.000 per maand afgenomen. 

Foto: Omroep Castricum