Wel willen verhuizen maar geen woning kunnen vinden

In 2021 zeiden bijna 900.000 mensen dat ze wel wilden verhuizen, maar geen woning konden vinden. Dat waren er ruim twee keer zo veel als in 2015. 

Vooral jongeren die bij hun ouders wonen (13%) en alleenwonenden onder de veertig (12%) gaven aan wel te willen maar niet te kunnen verhuizen. 

Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van het WoonOnderzoek Nederland (WoON), een driejaarlijkse enquรชte van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

In de enquรชte is volwassenen onder andere gevraagd of zij binnen twee jaar willen verhuizen. In 2021 zei 11% beslist te willen verhuizen en 23% wilde misschien verhuizen. Deze percentages zijn sinds 2012 vrij stabiel. 

De groep die wel wil verhuizen maar niets kan vinden verdubbelde ruim. In 2015 gaf bijna 3% van de respondenten dat antwoord en in 2021 ruim 6%. Dat komt neer op een toename van bijna 400.000 mensen in 2015 tot bijna 900.000 in 2021.

Foto: Omroep Castricum