Vonk en bieb gaan lezen stimuleren

CASTRICUM - Bibliotheek Kennemerwaard en Vonk Castricum gaan samenwerken. De bibliotheek en de vmbo-school willen lezen onder leerlingen bevorderen en zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. 

Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op Vonk in Castricum. Om de samenwerking te bekrachtigen is op 5 december een overeenkomst ondertekend. Erna Winters, directeur ABC Huis (Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard) ondertekende de overeenkomst samen met Erik de Boer, vestigingsdirecteur Vonk Castricum.

Met het project de Bibliotheek op School (dBos) wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op Vonk Castricum door middel van een duurzame samenwerking. De stichting Kunst van Lezen heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld, die wordt gebruikt voor het creëren van een leesomgeving op de vmbo-school. 

Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met leerlingen en er wordt ingezet op vrij lezen.

Vonk Castricum heeft geïnvesteerd in een grote collectie boeken voor hun leerlingen. Inmiddels is de mediatheek op de school in opbouw en zal deze een belangrijke plaats voor leerlingen én docenten worden. Hier kunnen de leerlingen boeken lenen die aansluiten bij hun interesses.

Jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op de woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het helpt studenten ook in hun maatschappelijke ontwikkeling door mondiger en zekerder te worden.

Foto: Erna Winters en Erik de Boer