Vogelgriep? Wat te doen met dode vogels?

CASTRICUM - De uitbraak van vogelgriep bij wilde vogels neemt toe in onze regio. Dit betekent dat u geconfronteerd kunt worden met dode vogels.

Het is belangrijk om dode vogels te ruimen zodat het virus niet verder kan worden verspreid. Maar wie is verantwoordelijk? Dat is afhankelijk van de plek waar u de dode vogels vindt.

- Voor tuin, balkon of eigen terrein: de eigenaar of beheerder van terrein.
- Op de lokale weg of in lokaal water: Meld dit bij de gemeente.
- Rijks water of (auto)snelweg: Rijkswaterstaat, telefoonnummer 0800-8002.
- Langs het spoor: ProRail, telefoonnummer. 0800 77 67 245.
- In Provinciaal water: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, via de website www.hhnk.nl.
- Op de Provinciale weg: Meld dit op de website www.noord-holland.nl onder bezwaar, meldingen en klachten. Bel 0800 - 0200 600 of mail naar servicepunt@noord-holland.nl

Op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit www.nvwa.nl kunt u onder de zoekterm vogelgriep veel extra informatie vinden. Hier kunt u ook een melding doen van een dode vogel.

Raak de vogels niet aan. Doet u dat toch, draag wegwerphandschoenen, was uw handen met water en zeep en droog ze daarna goed.

foto: Omroep Castricum