Vervolg gebiedsontwikkeling landelijk gebied

REGIO - Het Rijk heeft een eerste reactie gestuurd op de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van de provincie Noord-Holland. 

Daarin staat dat Noord-Holland op de goede weg is en al veel maatregelen neemt om de verslechtering van de Europees beschermde Natura 2000-gebieden tegen te gaan. 

Het Rijk vraagt de provincie om onder andere de doelen van het PPLG nader uit te werken en globale keuzes te maken voor de toekomst van de landbouw. 

Daarnaast wordt gevraagd om concretere acties te beschrijven om ook in de toekomst de verslechtering van beschermde natuur tegen te gaan.

Het Rijk verwacht de volgende versie van het PPLG voor 30 september 2024. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren en tegelijkertijd zijn er bij het Rijk meerdere onzekerheden. 

Zo is door de val van het kabinet onduidelijk welke financiƫle middelen beschikbaar komen om het PPLG uit te voeren. Daarnaast is ook het landbouwakkoord mislukt.

De provincie gaat toch door met de gebiedsprocessen. Er is de laatste jaren intensief samengewerkt met de lokale en regionale belanghebbenden. 

Samen met hen willen zij blijven inzetten op het verbeteren van de natuur en waterkwaliteit. En de uitstoot van stikstof moet in de hele provincie omlaag. 

De provincie gaat bij het Rijk wel al geld aanvragen voor de zogeheten koplopersprojecten die deel uitmaken van het PPLG. Dit zijn projecten waarbij verschillende doelen voor het verbeteren van de natuur en de waterkwaliteit kunnen worden behaald. 

Dat geldt ook voor het verduurzamen van de landbouwsector. Halverwege 2024 wordt duidelijk of deze projecten kunnen doorgaan.

Foto: Omroep Castricum