Verbouwing bibliotheek Akersloot

AKERSLOOT - De bibliotheek in Akersloot levert vloeroppervlakte in ten gunste van de Historische Vereniging Oud Akersloot. De bibliotheek en HVOA hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De herindeling van de ruimte biedt nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten en een intensievere samenwerking. De meerwaarde voor de bibliotheek zit in een uitbreiding van activiteiten, waardoor de bibliotheek nog meer een ontmoetingsplek kan zijn.

De bibliotheek en HVOA werken al samen bij inloop- en informatiebijeenkomsten, tentoonstellingen en activiteiten voor scholieren.
Het idee is om dit uit te breiden met filmochtenden, vlogs van jonge Akersloters, tafelgesprekken en stamboomonderzoek.

De eigenlijke verbouwing, die mede mogelijk gemaakt wordt door subsidie van de gemeente, laat nog even op zich wachten. In de bibliotheek zijn al wel voorbereidende werkzaamheden zichtbaar. Een deel van de boeken is verplaatst naar andere kasten en sommige kasten staan leeg.

Vanaf dinsdag 19 april organiseert de bibliotheek, tijdens openingstijden, een speciale boekverkoop van de afgeschreven materialen uit de collectie. Zo komt de afgeschreven collectie voor een deel ten goede aan de inwoners van Akersloot en de klanten van de bibliotheek.

foto: aangeleverd