Veiligheid voorterrein de Hoep en Zeeweg

CASTRICUM - De Fietsersbond heeft de provincie en PWN inmiddels herhaaldelijk gewezen op de problematische inrichting van het fietspad langs de Castricumse Zeeweg en van het nieuw ingerichte voorterrein van de Hoep.

Nu heeft Fietsersbond Castricum de situatie bij de Hoep nog eens goed onderzocht en heeft tien adviezen geformuleerd. De bond heeft in haar rapport geconstateerd dat voor een goede aansluiting op de Zeeweg goede samenwerking essentieel is tussen PWN en provincie Noord-Holland.

De Fietsersbond dringt er bij beide instanties op aan om er serieus werk van te maken en snel tot verbeteringen te komen.

Nu het bezoekerscentrum dicht is voor een renovatie, hebben PWN en provincie de kans nog eens goed te bedenken hoe het op en langs het terrein beter kan. En daar werk van te maken. Dat zou goed passen bij de grote investeringen die worden verricht om De Hoep een prachtige facelift te geven. 

Meer informatie staat in de laatste nieuwsbrief van de Fietsersbond op: https://castricum.fietsersbond.nl.

Foto: Omroep Castricum