Uitstoot broeikasgassen 9% lager

De uitstoot van broeikasgassen was 9% lager in 2022 dan in 2021. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, de landbouw en voor huizen en kantoren

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30% onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55%.

Huizen en kantoren hebben 21% minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Door de hogere aardgasprijzen is fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het vorig jaar zachter dan in 2021. 

De industrie heeft 11% minder broeikasgassen uitgestoten. Dat komt ook door de hoge aardgasprijzen. Industriële bedrijven hebben hun productieprocessen daarom aangepast of hebben hun productie deels stilgelegd. De industrie heeft met 32% het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen.

Ook de glastuinbouw heeft door hoge aardgasprijzen activiteiten deels stilgelegd of afgeschaald. Meer zonuren en gemiddeld hogere temperaturen in 2022 leidde ook tot minder aardgasverbruik. Hierdoor was de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 10% lager.

De elektriciteitssector, verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot in 2022, stootte 5% minder broeikasgassen uit in 2022 dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40%. 

Door deze groei en de hoge aardgasprijzen hebben de aardgas gestookte elektriciteitscentrales minder aardgas verbruikt. De kolencentrales hebben vrijwel evenveel steenkool verbruikt als een jaar eerder.

Bron: eerste raming van het CBS en de RIVM Emissieregistratie
Foto: Omroep Castricum