Uitstoot broeikasgassen 5% lager

In het tweede kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 5% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit komt vooral door een 23% lagere uitstoot door de elektriciteitssector. De uitstoot door mobiliteit was echter 7% hoger. 

De elektriciteitssector heeft 42% minder elektriciteit geproduceerd uit kolen en 2% minder uit aardgas. Tegelijkertijd is er meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel van de elektriciteitssector in de uitstoot van de broeikasgassen was 15% in het tweede kwartaal van 2023.

De broeikasgasuitstoot door de gebouwde omgeving (woningen en kantoren) lag 11% lager in het tweede kwartaal van 2023 ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel in het totaal was 7%.

De industrie heeft 5% minder broeikasgassen uitgestoten in het tweede kwartaal van 2023. De uitstoot van de industrie bedroeg 35% van de totale uitstoot. 

Net als in het eerste kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen door mobiliteit in het tweede kwartaal hoger dan een jaar eerder. De uitstoot door mobiliteit was in het tweede kwartaal van 2023 7% hoger. Het aandeel van de mobiliteitssector was 23% van de totale broeikasgassen in het tweede kwartaal van 2023.

Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Foto: Afvalenergiecentrale Alkmaar (Omroep Castricum)