Uitgeest tekent woondeal

UITGEEST - De afgelopen weken heeft de gemeente Uitgeest intensief gesproken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring van het ministerie om mee te werken aan het vinden van oplossingen voor het kunnen realiseren van woningbouw in Uitgeest. Onder deze gewijzigde omstandigheden heeft wethouder Jan Schouten woensdag 15 maart de woondeal ondertekend.

Voor de gemeente Uitgeest is de woondeal geen symbolische overeenkomst. De regionale opgave om 30% sociale huur te realiseren, moet ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. De ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente om te bouwen waren voorheen dusdanig beperkt, dat het College eerder besloot om niet te tekenen.

Na overleg heeft Binnenlandse Zaken de volgende toezegging gedaan: “Gemeente Uitgeest, Provincie Noord-Holland en het Rijk brengen gezamenlijk en met medewerking van het Expertteam Woningbouw van het Rijk de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw in Uitgeest in beeld."

"Het doel is oplossingen vinden voor het kunnen realiseren van de woningbouw in Uitgeest. Om de woningbouwopgave te realiseren kunnen nu ook buitenstedelijke locaties in beeld worden gebracht."

Wethouder Jan Schouten van Uitgeest: "Om dit waar te kunnen maken heeft Uitgeest mogelijkheden nodig. Vliegverkeer en snelwegen zijn landelijk van belang, maar beperken onze handelingsruimte om te bouwen." 

"Dat het ministerie zich nu samen met ons inzet om mogelijkheden te realiseren heeft voldoende perspectief geboden om alsnog onze handtekening te zetten.”

Foto: Omroep Castricum