Twee derde Noord-Hollanders optimistisch over eigen bijdrage klimaat

REGIO - Twee op de drie inwoners van de provincie Noord-Holland zijn optimistisch over hun bijdrage aan een beter klimaat.

Op de stelling “Mijn bijdrage als individu aan een beter klimaat doet ertoe”, die energiebedrijf Zonneplan hen voorlegde antwoordde 67% van de ondervraagden uit Noord-Holland bevestigend. Verder blijkt uit het onderzoek, dat 18,4% neutraal antwoordde en 14,6% oneens.

Met name de vrouwelijke helft van de ondervraagden, is positief gestemd over de eigen bijdrage aan een beter klimaat. Van die vrouwen is 69% van mening dat een eigen bijdrage ertoe doet. Onder mannen is dat 59%.

Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn enkele opvallende verschillen. Zo zijn jongeren tussen de 18 tot 29 jaar het bovengemiddeld vaak (21 %) oneens met de stelling. Onder 60-plussers is dit 12%.

Overigens zijn jongeren ook het meest voorzichtig in hun oordeel. In de categorieën ‘enigszins mee eens’ en ‘enigszins mee oneens’ scoren zij in beide gevallen het hoogst.

foto: Omroep Castricum