Tussenlocaties huisvesting statushouders

CASTRICUM - Net als elke andere gemeente heeft Castricum vanuit het Rijk de opdracht om statushouders te huisvesten. Een statushouder is een voormalige asielzoeker die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Eind december 2023 heeft gemeente Castricum een realisatieovereenkomst met het ministerie van BZK gesloten over het realiseren van flexwoningen. De flexwoningen zijn met name nodig om te kunnen voorzien in de tijdelijke huisvesting voor verschillende inwoners zoals spoedzoekers, starters en statushouders.

De gemeente Castricum is nu bezig met het realiseren van huisvesting op verschillende plekken.

Het realiseren van de flexwoningen kost echter meer tijd dan verwacht en daarom heeft het college onderzocht welke huisvestingsmogelijkheden er zijn die als overbrugging kunnen dienen. De gemeente onderzoekt drie mogelijke locaties die als zogenaamde ‘tussenlocaties’ kunnen worden gebruikt. De voormalige Montessorischool is een van die plekken. Het pand staat leeg en wordt op dit moment, in afwachting van de toekomstige woningbouw, beheerd door anti-kraak.

Een korte interne verbouwing is nodig om de school geschikt te maken voor de verhuur van maximaal 21 kamers. Statushouders kunnen -naast de huidige anti-kraak.

Foto: Omroep Castricum