Stopt er ook een nachtrein in Castricum ?

CASTRICUM – De gemeenteraad van Alkmaar heeft bij het college een verzoek gedaan, om in gesprek te gaan met de NS en ProRail om te bewerkstelligen, dat er tussen Alkmaar en Amsterdam CS nachttreinen gaan rijden. 

Vanuit de NS was al aangegeven, dat daar op dit moment geen geld voor was, maar de NS gaat zich nu opnieuw beraden, of er mogelijkheden zijn om op dit traject toch nachttreinen te laten rijden. 

Er blijkt veel vraag te zijn naar de nachttreinen, treinreizigers willen bijvoorbeeld in de nachtelijke uren naar Schiphol kunnen reizen met de trein, terwijl die nu zijn aangewezen op alternatief vervoer. Daarbij is de trein door de hoge benzineprijzen, een prima alternatief voor de auto.

Als er een nachttrein komt op dit traject, is de vraag of er ook gestopt gaat worden op de tussenliggende stations, zoals bijvoorbeeld in Castricum. Wellicht kan de gemeenteraad van Castricum eens gaan praten met de collega's uit Alkmaar.

Foto: Aart Tóth