Toezicht op afvalwater bloembollen

REGIO - Van anemoon tot tulp, de meeste gewassen worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen. Goede toepassing van deze middelen vermindert de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren.

Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden op lozingen van afvalwater na de behandeling van bloembollen. Met als doel om samen de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren.

Gewasbeschermingsmiddelen die 'ziekte en zeer' tegen gaan bij gewassen kunnen het slootleven aantasten en de voedselketen verstoren. Het oppervlaktewater kan bijvoorbeeld verontreinigd raken door afspoeling van ontsmettingsinstallaties. Het is daarom belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Heeft u vragen over maatregelen voor de open teelt, neem dan contact op met de toezichthouders via handhaver@hhnk.nl of via het algemene telefoonnummer 072-582 8282.

Meer informatie vindt u op: https:// www.helpdeskwater.nl.

foto: Omroep Castricum