Tata maakt ambities waar

REGIO - Tata Steel heeft 15 juni een belangrijke stap bekend gemaakt in de uitvoering van het programma om de impact van stof, geur en geluid drastisch te verminderen.

De eerste metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde 50 procent reductie in de uitstoot van PAK-stoffen ten opzichte van 2019 is gerealiseerd voor het terrein in IJmuiden.

De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen gerealiseerd waardoor de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, ofwel PAK-stoffen fors is verminderd.

Met het Roadmap Plus-programma is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het versneld realiseren van extra maatregelen om de uitstoot ten opzichte van 2019 te halveren. Daarmee maakt het bedrijf de ambitie waar die het dit jaar heeft gesteld met het verbeterprogramma Roadmap Plus.

Ook wil Tata een omvangrijk windscherm plaatsen bij grondstofopslagen om stofverwaaiing te verminderen. Het hoofdontwerp is klaar en het bedrijf vraagt op korte termijn de vergunningen aan voor de plaatsing.

Het plan is om dit najaar te starten met de constructie van het ruim 18 meter hoog en een kilometer lang scherm. In 2023 moet het windscherm voltooid zijn.

In combinatie met andere maatregelen uit het verbeterprogramma Roadmap Plus is de verwachting dat de neerslag van stof in de directe woonomgeving in 2023 ten opzichte van 2021 met circa 65 procent zal verminderen.

foto: Omroep Castricum