Tata kan ongare kooks nooit helemaal vermijden

REGIO - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied legt Tata Steel een derde last onder dwangsom (LOD) op voor het ontstaan van ongare kooks in de Kooksfabrieken. Tata deelt met de omgevingsdienst de ambitie om ongare kooks zo veel als mogelijk te vermijden. Toch wil de fabriek bezwaar maken tegen deze LOD.

Tata is namelijk van mening dat zij voldoen aan de (eerder opgelegde) last onder dwangsom en dat de nieuwe last niet uitvoerbaar is. Het staalbedrijf kent ook geen enkele andere kooksfabriek waar nul ongare kooks ontstaan. Naar aanleiding van de twee eerdere LOD’s heeft zij de maatregelen genomen die zijn voorgesteld door de omgevingsdienst in die LOD’s.

Zoals het verhogen van de temperatuur, het optimaliseren van de kooksgashouder, het verlengen van de gaartijd, het herstellen van de deuren en een wandenvervangingsprogramma dat merendeels is afgerond.

Ongare kooks zijn zeker niet de bedoeling. Maar ook bij andere kooksfabrieken ontstaan deze af en toe. Tata heeft veel maatregelen genomen en streeft er naar om ongare kooks tot een minimum te beperken.  Maar helemaal terugbrengen naar nul is niet mogelijk.

In de kooksovens worden kolen onder een hoge temperatuur gegaard tot kooks. Kooks zijn essentieel voor de productie van ruwijzer in de hoogovens.

Het garingsproces van de kooks is complex. Als de inhoud van een oven in een van de Kooksfabrieken niet gelijkmatig verwarmd wordt, kan het voorkomen dat delen van de kooks niet volledig gaar zijn.

Pas op het moment dat de kooks uit de oven worden ‘gedrukt’ is te zien of de kooks helemaal gaar is. Tijdens het garingsproces kan dit niet worden gezien.

Per dag worden gemiddeld 385 ovens met kooks ‘gedrukt’. Een oven met ongare kooks komt relatief weinig voor. Het gaat om gemiddeld 0,02% van de ovens die worden gedrukt.

foto: Omroep Castricum