Taalheldenprijs 2022 uitgereikt

REGIO - H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter van Stichting Lezen en Schrijven, reikte voor de zevende keer de Taalheldenprijs uit.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor kunnen ze vaak minder goed omgaan met een computer of smartphone. Dat heeft veel gevolgen.

Zij leven vaak in angst en met schaamte om tegen anderen te zeggen dat ze moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Veel laaggeletterden vinden ook moeilijker een baan. Ze leven ongezonder. En grip hebben op hun geldzaken is ook lastig.

Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen voldoende basisvaardigheden heeft om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Daarom ondersteunt de stichting bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en scholen met onder meer advies, cursusmateriaal op het laagste taalniveau, onderzoek en trainingen. Ook maakt de stichting laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het Nederlandse publiek.

Paméla Melkert uit Heerhugowaard kreeg de Taalheldenprijs 2022 in de Categorie Publieksprijs. Zij had het vroeger moeilijk, omdat zij moeite had met lezen, schrijven, rekenen en computeren.

Zij maakte een enorme inhaalslag om zelfredzaam te zijn. Ook zette zij met haar werkgever een leerplein op. Laaggeletterde collega's kunnen zo onder werktijd cursussen volgen.

Verder startte zij met de bibliotheek een leesclub op haar werk en test zij voor de corporatie Eigen Haard brieven en folders op begrijpelijke taal voordat ze de deur uit gaan.

foto: winnaars alle categorieën (aangeleverd door Stichting Lezen en Schrijven)