Subsidie voor duurzaam regionaal voedsel

REGIO - De provincie Noord-Holland gaat in 2022 € 700.000 inzetten voor het uitvoeren van de Voedselvisie. In de Voedselvisie 2020-2030 staan kansen en uitdagingen om te komen tot zo’n een duurzaam voedselsysteem.

Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit.

Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het nodig dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de retail en detailhandel, consumenten en afvalverwerkers.

De provincie wil dit stimuleren door aantal projecten waarbij partijen uit de voedselketen samenwerken en bijdragen aan een duurzamere landbouw en aan kortere ketens in het voedselsysteem, financieel te ondersteunen met een subsidie.

Er is € 700.000 beschikbaar gesteld. Subsidieaanvragen kunnen tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2022 worden ingediend. De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst.

De provincie plaatst de subsidieregeling eind juni op de pagina subsidies. Daarnaast deelt de provincie kennis en initiatieven op het netwerkplatform www.boerenbusinessinbalans.nl. Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers hun eigen projecten zichtbaar maken.

Meer informatie: www.noord-holland.nl
foto: Omroep Castricum