Start herinrichting Rijksweg Limmen

LIMMEN - De gemeente Castricum start vanaf 27 maart 2023 met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rijksweg Limmen. 

Het gaat om het traject vanaf de aansluiting met de Zeeweg ter hoogte van het benzinestation tot en met de kruising met de Nieuwelaan. In totaal wordt twee kilometer weg opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de lente van 2024.

De Rijksweg is toe aan groot onderhoud. Daarnaast gaat nutsbedrijf Liander aan de slag met het vervangen van kabels die nodig zijn om de capaciteit voor elektriciteit en dataverkeer te vergroten. Tegelijkertijd wordt de directe omgeving van de weg geschikt gemaakt voor het beter kunnen opvangen van regenwater.

De gemeente ziet het als een mooie kans direct de weg verkeersveiliger in te richten. Ook wordt nieuwe verharding aangebracht en nieuwe verlichting. Daarnaast worden bomen en struiken geplant. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende partijen en zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Het werk wordt in vijf verschillende fasen uitgevoerd. Elke keer wordt een deel van de weg opnieuw ingericht. Dat ziet als volgt uit:

- Fase 1: tussen de kruising met de Zeeweg naar Castricum en de Zuidkerkenlaan, van 27 maart tot 12 mei 2023. 
- Fase 2: tot en met kruising Enterij, van 16 mei tot 21 juli 2023.
- Fase 3: tot en met kruising Kerkweg, van 14 juli tot 31 oktober 2023.
- Fase 4 en fase 5: nog niet bekend maar loopt door tot het eerste kwartaal 2024.

Foto: Omroep Castricum