Rotonde Visweg komt er definitief

LIMMEN - De Visweg speelt een centrale rol bij de afwikkeling van het verkeer in de Zandzoom. Als gevolg van de extra woningen neemt die rol toe. 

Om die reden is de Visweg verbreed tussen de Hogeweg en de Rijksweg en zal het kruispunt Rijksweg–Visweg worden opgewaardeerd. 

De gemeenteraad heeft besloten dat het kruispunt Rijksweg en Visweg uitgevoerd zal worden als een rotonde. De rotonde komt er definitief.

De Raad van State heeft alle bezwaren van een buurtbewoner verworpen. De aanleg van de rotonde begint volgend jaar. Chinees restaurant Nieuw Hof komt mogelijk terug aan de Zuidwestkant van de rotonde.

Foto: Omroep Castricum