RIVM rapport uitstoot Tata op omgeving

REGIO - De bewoners van de IJmond hebben extra kans om ziek te worden door de huidige uitstoot vanaf het terrein van Tata Steel. De meeste winst voor de gezondheid in de IJmond is te bereiken door de hinder door en blootstelling aan uitstoot van Tata Steel te verminderen. Dit blijkt uit het laatste rapport van het RIVM. 

Daarin brengt het RIVM beschikbare kennis samen over de samenhang tussen de uitstoot van het Tata Steel terrein en de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen. Zo ervaart 80% van de inwoners van Wijk aan Zee hinder van geur, stof en geluid. Door de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden door Tata Steel is de verwachte levensduur daar 2,5 maand korter. 

Er is al vaker onderzoek gedaan naar gezondheid in de IJmond door het RIVM, de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en andere onderzoeksinstellingen. Die onderzoeken gingen vaak over een deel van de keten van uitstoot naar gezondheid. In dit nieuwe onderzoek is gekeken naar de gehele keten voor verschillende stoffen.

Het RIVM onderzocht de huidige uitstoot via de lucht van fijnstof, stikstofdioxide, PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en lood van het terrein van Tata Steel Nederland. Het RIVM berekende hoeveel van de uitstoot van Tata Steel in de leefomgeving terechtkomt. En bepaalde vervolgens wat dat betekent voor de gezondheid van omwonenden als zij aan deze stoffen blootstaan. 

De meeste winst voor de gezondheid is te bereiken door hinder en de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide te verminderen. Fijnstof vergroot de kans op longkanker. Ongeveer 4% van de nieuwe gevallen per jaar is toe te schrijven aan deze uitstoot. 

De blootstelling aan stikstofdioxide vergroot de kans op astma. Het gaat om ongeveer 3% van de nieuwe gevallen van astma bij kinderen onder de 18 jaar. Andere gezondheidseffecten zijn klachten als misselijkheid, stress of hart- en vaatziekten. Minder uitstoot van PAK en lood levert ook gezondheidswinst op, als er daadwerkelijk minder blootstelling is aan deze stoffen. 

Omwonenden van Tata Steel worden aan verschillende stoffen tegelijk blootgesteld, waardoor meerdere effecten kunnen ontstaan. Het RIVM vindt het in het algemeen belangrijk meer kennis over deze stapeling te krijgen. Ook is meer inzicht nodig in de effecten van hinder op gezondheid en hoe groot deze zijn.

Foto: Omroep Castricum