Restant noodfonds voor 27 culturele instellingen

REGIO - De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen met € 1.350.000 in totaal 27 culturele instellingen die als gevolg van de COVID-19 maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen.

In 2020 heeft de provincie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector te verzachten. 

Door de bundeling van krachten hebben gemeenten en provincie in 2020 en 2021 samen 110 instellingen kunnen steunen om de crisis door te komen. 

Het bedrag dat na deze verdeling over was wordt nu verdeeld op basis van nieuwe voorstellen van de gemeenten. Begin december maakt de provincie bekend welke instellingen een subsidie krijgen. 

Rosan Kocken, gedeputeerde Cultuur: “Het noodfonds is in het leven geroepen toen de volledige gevolgen van Covid-19 voor de maatschappij en de culturele sector nog niet te overzien waren." 

"Bezoekersaantallen en publieksinkomsten zijn in veel gevallen nog niet op peil en er wordt nog vaak rekening gehouden met aanzienlijke tekorten." 

"Met een bijdrage uit het noodfonds kunnen wij een aantal musea, theaters en podia ondersteunen die nog steeds kampen met onzekerheden.”

Foto: Omroep Castricum