Regionale brede welvaart toegenomen

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog, maar deze is niet gelijk verdeeld over gemeenten.

Over de periode 2015- 2022 is de brede welvaart doorgaans toegenomen, ook in gemeenten met een lagere brede welvaart in vergelijking met andere gemeenten.

Dit blijkt uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2023 van het CBS, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Foto: Omroep Castricum