Reactie Tata op RIVM rapport

REGIO - Het RIVM heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de bijdrage van Tata Steel aan de blootstellingen en gezondheidsrisico’s voor bewoners van de IJmond en de kwaliteit van de leefomgeving. Tata is al generaties onderdeel van de IJmond en is in al die jaren vergroeid met de omgeving. Tata weet dat mensen in de directe omgeving zich zorgen maken over de impact op hun gezondheid, en trekt zich dat aan.

De wettelijke en maatschappelijke normen voor bedrijven als Tata Steel zijn door de jaren heen veranderd en zullen blijven veranderen. En Tata verandert mee. Het rapport laat zien dat de uitstoot voldoet aan wettelijke grenswaarden. Desondanks is afgelopen jaren een groot aantal maatregelen genomen om de impact op de omgeving en de overlast die mensen ervaren verder te verminderen. 

Tata wil dat blijven doen want haar ambitie reikt verder. Het bedrijf maakt al 100 jaar staal in de IJmond en wil dat ook de komende 100 jaar blijven doen. Staal is essentieel voor de huidige en toekomstige samenleving, juist ook in het verder verduurzamen van onze maatschappij. 

Tata wil met het Groen Staal-plan een volgend hoofdstuk schrijven waarin steenkool overbodig is, de CO2-uitstoot in 2030 verminderd is met 35% tot 40% en in 2045 de fabriek CO2-neutraal is. Binnen het zogenoemde Roadmap Plus-verbeterprogramma lopen verschillende projecten om de impact op de omgeving zo snel mogelijk verder te verminderen. 

Van een aantal maatregelen zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zo is de uitstoot van PAKs, fijnstof, zware metalen en lood de afgelopen jaren verminderd. Van andere maatregelen zijn de effecten nog niet te zien. Grote verbeteringen op het gebied van fijnstof en zware metalen worden eind 2023 gerealiseerd.

Bijvoorbeeld met de ingebruikname van de ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek en extra afzuiginstallaties bij de Hoogovens en de Staalfabriek. Ook hoopt Tata snel te kunnen beginnen met de bouw van een windscherm rond de grondstoffenopslag waarmee de mogelijke verspreiding van stof wordt beperkt. 

Volgens planning wordt in 2025 een installatie bij de Pelletfabriek in gebruik genomen die de uitstoot van stikstofoxiden vermindert. Daarnaast blijft Tata onderzoeken hoe zij de uitstoot van stof, geur en geluid nog verder naar beneden kan brengen. 

Foto: Omroep Castricum