PS bespreken de begroting voor 2024

REGIO - Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland bespraken 6 november de begroting voor 2024. In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. 

De partijen stipten verschillende onderwerpen aan, waaronder de verhoging van de opcenten en het interen op de reserves.  Ook werd gesproken over onder meer wonen, klimaat, natuur, economie, (kern)energie en verkeer en vervoer. 

Er werden 3 amendementen en ruim 40 moties ingediend over onder andere binnenstedelijk bouwen, Schiphol, de intensieve veehouderij, energiebesparing, verduurzamen maatschappelijk vastgoed en de circulaire economie. 

De algemene beschouwingen duurden tot 's avonds laat, waardoor de Statenleden geen tijd meer hadden om te stemmen over de begroting en de tientallen ingediende moties. 

De stemmingen zijn doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 13 november. Omdat die dag een lange stemronde nodig is, start de vergadering 2 uur eerder om 11.00 uur. 

Foto: aangeleverd