Provinciale investeringen infrastructuur

REGIO - Hoe houdt de provincie Noord-Holland bereikbaar? Een goede ontsluiting van de stad en het platteland is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid. 

Daarom investeert de provincie dagelijks in het onderhouden, vervangen en verbeteren van haar wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden.

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. 

Tot slot heeft de provincie 590 bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten in beheer, waaronder 65 beweegbare bruggen. Langs de wegen staan ruim 11.000 lantaarnpalen en meer dan 500 bushaltes. 

De werkzaamheden aan al deze infrastructuur doet de provincie zo duurzaam mogelijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Voor de schop in de grond kan, zijn verschillende onderzoeken nodig en moet een plan technisch worden uitgewerkt. Alle werkzaamheden voor de komende 8 jaar staan in het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Het programma wordt 2 maal per jaar geactualiseerd.

Foto: Omroep Castricum