Programma fusiepartij Lokaal Vitaal

CASTRICUM - De leden van de nieuwe partij Lokaal Vitaal, voortgekomen uit het samengaan van GDB en CKenG, hebben de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Het programma heet, Oppakken, Aanpakken en Doorpakken en is gebaseerd op de Piramide van Maslow. Deze Amerikaans psycholoog stelde in de jaren ’40 dat elk levend wezen dezelfde behoeftes nastreeft.

Wanneer aan een behoefte is voldaan, schuift het mens of dier door naar een volgend niveau. Het begint met fysieke behoeftes als eten, drinken en slapen en bouwt zich op via zekerheid(woonruimte, gezondheid) naar sociale behoefte, erkenning en ontplooiing.

In het programma van Lokaal Vitaal is daarom veel aandacht voor voldoende en betaalbare woningen, voor veiligheid, gehoord worden en participatie. De partij wil dat iedereen kan genieten van onze dorpen en zuinig is op de omgeving en het klimaat.

Verder beschrijft het programma de actiepunten ten behoeve van sport, toerisme, ondernemers en onderwijs. Deze zaken moeten de komende jaren gerealiseerd worden zonder dat de inwoners daar de rekening voor krijgen.

Lokaal Vitaal doet mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 14 t/m 16 maart met meer dan 30 kandidaten. Meer informatie: https://lokaalvitaal.nl

foto: aangeleverd