PFAS in grondwater langs de kuststrook

REGIO - De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland.

De resultaten laten zien dat PFAS weliswaar regelmatig in het grondwater aangetroffen worden, maar dat er geen directe risico’s zijn voor ons drinkwater. Het betreffende grondwater wordt niet gebruikt voor drinkwaterwinning.

De resultaten komen overeen met het RIVM-rapport dat op 13 december 2021 is gepubliceerd, waaruit blijkt dat in heel Nederland PFAS in het grondwater kunnen zitten.

Aanleiding voor het onderzoek van de provincie zijn resultaten uit eerdere studies waarin opviel dat PFAS-concentraties in de kustgebieden hoger zijn dan elders.

Voor de oorzaak wordt gekeken naar ‘global sea spray’. Hierbij vervoeren kleine waterdeeltjes uit de zee PFAS via de lucht naar het achterland.
Zo kunnen hogere concentraties PFAS ontstaan in de kuststrook, waartegen moeilijk maatregelen te nemen zijn. De stoffen kunnen afkomstig zijn vanuit de hele wereld, wat het onmogelijk maakt een bron aan te wijzen.

Hoewel er geen direct risico is voor het drinkwater, is het wel wenselijk om vervolgonderzoek te doen naar de effecten van 'global sea spray'. Dit zal de provincie uitvoeren, onder andere in samenwerking met andere kustprovincies en KWR Water Research.

foto: Omroep Castricum