Participatieavond verkeersplan Limmen West

LIMMEN - In Zandzoom Limmen worden veel woningen gebouwd en dat heeft gevolgen voor het verkeer. Vooral aan de westkant van Limmen neemt de drukte toe.

Om dit in goede banen te leiden, wordt een nieuw integraal verkeersplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de wegenstructuur en de verkeersstromen aan de westkant van Limmen voor de komende 10 tot 15 jaar.

De gemeente gaat graag met de bewoners van het betreffende gebied in gesprek over wat goed gaat en wat beter moet in de verkeerssituatie. U bent van harte welkom op woensdag 23 november van 19.00 tot 21.00 uur in de Heeren van Limmen.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot maandag 21 november aanmelden via atiedekker@debuch.nl. Vermeld daarbij naar welk gebied uw interesse uitgaat:
- Westerweg
- Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat;
- Hogeweg, ten zuiden van de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en de Kapelweg
- Noordelijke oost- en westverbindingen, zonder de driehoek Visweg/Pagenlaan/Dronenlaantje

Op basis van de aanmeldingen, kan een goede inschatting gemaakt worden van de interesse per deelgebied. Als er meer aanmeldingen zijn dan plek, wordt er nog een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Aanwezigheid op 23 november gaat dan op volgorde van inschrijving. De overige geïnteresseerden worden nog geïnformeerd over de tweede datum.

Foto: Omroep Castricum