Overheids schuld laagst in 15 jaar

De overheidsschuld is de eerste helft van 2023 met bijna 11 miljard euro afgenomen en kwam uit op 470 miljard euro. 

Dat is 46,9% van het bruto binnenlands product, een daling van ruim 3 procentpunt vergeleken met eind 2022 en de laagste stand in 15 jaar. De overheid kon de eerste helft van het jaar schuld aflossen onder andere door een overschot over het eerste halfjaar. 

Aan de vooravond van de kredietcrisis, eind september 2008, bedroeg de overheidsschuld als percentage van het bbp 44,1%. Een top van 68,9% werd bereikt in 2015. Daarna zette een daling in. 

Tijdens de coronaperiode nam de schuld kortstondig toe met meer dan 6 procentpunt van het bbp, tot ruim 55% van het bbp. 

In de miljoenennota 2024 schat het ministerie van Financiën in dat de schuld eind dit jaar uitkomt op 47,6% van het bbp. Dat is 0,7 procentpunt hoger dan de gerealiseerde stand halverwege 2023.

Bron: CBS op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën.
Foto: Omroep Castricum