Oude dijkgraven en hun bijzondere verhalen

REGIO - De tentoonstelling '1000 en 1 Dijkgraven' zet vele dijkgraven uit Hollands Noorderkwartier in de spotlights aan de hand van kunstwerken en voorwerpen zoals fraaie portretten en fijn gegraveerde glazen. 

Alle objecten houden verband met de talloze dijkgraven die in het Noorderkwartier in functie zijn geweest. De tentoonstelling is te zien in het centrale kantoor van HHNK in Heerhugowaard. 

Het eerste waterschap beheerde het dijkje langs het riviertje de Rekere tussen Alkmaar en Bergen. De aanleg was gezamenlijk geregeld door de dorpen in de buurt die belang hadden bij dit dijkje. Het dijkje bestaat nog steeds. 

In de eeuwen daarna werden enkele honderden waterschappen opgericht. In 1900 waren er ruim 350 waterschappen in het Noorderkwartier, die stapsgewijs fuseerden tot het huidige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Tot in 19de eeuw was de post van dijkgraaf in de grotere waterschappen altijd in handen van de regenten uit de stad. Maar in kleine polders werd het ambt meestal vergeven aan een boer met veel land en vee. 

Tegenwoordig wordt een profiel opgesteld en kunnen geschikte kandidaten op de functie van dijkgraaf solliciteren. De aanstelling door de Kroon is voor zes jaar.

Het kantoor van het hoogheemraadschap is op het Stationsplein 136, 1703 WC in Heerhugowaard. In de museumruimte 'Waterschat' zijn vele topstukken uit de collectie te zien. 

De bijbehorende audiotour geeft prachtige verhalen over de geschiedenis van het waterschap. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en de entree is gratis.

Foto: aangeleverd