Opbrengst milieubelastingen gedaald

In 2022 is 24,9 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is bijna 4 miljard euro minder dan in 2021.  De belangrijkste reden is de (tijdelijke) hogere korting op de energiebelasting, waar met name huishoudens van hebben geprofiteerd. 

Milieubelastingen zijn belastingen over goederen of activiteiten met een bewezen negatief effect op het milieu, en heffingen die dienen ter financiering van specifieke milieudiensten, zoals afvalverwerking en waterzuivering. 

Sinds 2005 neemt het aandeel van de milieubelastingen in de totale belastingopbrengsten af, een trend die door diverse steunmaatregelen versterkt is. 

In 2022 waren de milieubelastingen goed voor iets meer dan 10% van de totale belastingopbrengsten. Een belangrijk onderdeel van de milieubelastingen zijn de uitstoot gerelateerde belastingen. 

Dat zijn de energiebelasting (inclusief de opslag duurzame energie, ODE), brandstofaccijnzen en emissierechten voor bedrijven. 

Deze belastingen zijn direct of indirect gekoppeld aan de CO2-uitstoot, en hebben met 11 miljard euro een aandeel van ruim 44% van alle milieubelastingen. 

Van deze belastingen namen de energiebelasting en accijnzen op benzine en overige brandstoffen geleidelijk toe tot 2020, grotendeels door hogere tarieven.  Maar de laatste jaren namen deze inkomsten juist af. Voornamelijk door corona-effecten en energiebesparingsmaatregelen.

In 2022 betaalden vooral huishoudens minder energiebelasting, door de hogere heffingskorting en het lagere tarief in de eerste schijf. Ook maakten steeds meer huishoudens gebruik van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Ondanks de heffingskorting en het verlaagde tarief in de eerste schijf van de energiebelasting, betalen huishoudens nog altijd relatief veel uitstootgerelateerde belastingen vergeleken met hun uitstoot.

In 2022 droegen zij voor 22% bij aan deze belastingen, voornamelijk in de vorm van accijnzen, terwijl hun directe bijdrage aan de CO2-uistoot in Nederland 19% was. In 2021 betaalden huishoudens nog de helft van alle belastingen die te maken hebben met uitstoot. 

Bron: CBS
Foto: Omroep Castricum