Onderhoud groen en sloten

CASTRICUM - Het hele jaar door verzorgt en onderhoudt gemeente Castricum het gras en de slootkanten in de gemeente. 

Biodiversiteit, recreatie en verkeersveiligheid zijn daarbij de speerpunten. Afhankelijk van het seizoen worden schapen of grasmaaimachines in gezet. 

De gemeente houdt het gras kort op gazons waar kinderen en honden kunnen spelen. Maar bij grasstroken en bermen wordt rekening gehouden met de natuurwaarden. 

Hier blijft het gras langer staan. Dit is goed voor de biodiversiteit en insecten. Ook vogels plukken hier de vruchten van.

Er wordt altijd ecologisch gemaaid. Dit is een speciale manier van maaien. Het maaisel wordt hierna afgevoerd. Hierdoor krijgen verschillende soorten planten en dieren de kans zich te ontwikkelen. 

Het maaiseizoen is, afhankelijk van het weer, tot half of eind november. Na het maaien worden ook de sloten schoongemaakt, schouwen heet dat. 

De sloten worden schoongemaakt in samenwerking met het waterschap. Afval en overtollige begroeiing worden weggehaald en de duikers (buizen) worden schoongemaakt. Dit zorgt voor een goede doorstroming.

In de wintermaanden is de natuur in rust. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riet. Ieder jaar wordt er riet gemaaid door het waterschap of de gemeente. 

Een deel van het riet blijft staan en dient als schuilplek voor de aanwezige fauna. Waar riet wordt gemaaid ontstaat vrij uitzicht over het water. 

Op www.castricum.nl/over-de-gemeente/beheer-en-buitengebied lees je meer informatie over dit onderwerp.

Foto: Omroep Castricum