Informatie bijeenkomst gezondheid in IJmond

REGIO - Maandagavond 25 september organiseerden de IJmond gemeenten, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een informatiebijeenkomst voor bezorgde inwoners over hun gezondheid in relatie tot de industrie in de IJmond.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW, gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie en wethouders van de IJmond gemeenten waren aanwezig om inwoners te informeren over diverse zaken die op dit gebied spelen.

Staatssecretaris Heijnen presenteerde tijdens de bijeenkomst de leden van een door de Rijksoverheid ingestelde expertgroep op verzoek van inwoners. 

De groep met onder meer een hoogleraar geneeskunde, een professor luchtkwaliteit en een toxicoloog moeten voor het ministerie de gezondheidsrisico's door Tata op de voet gaan volgen en het ministerie van advies voorzien.

Tijdens de informatiebijeenkomst lichtte het RIVM het rapport toe dat kort voor de bijeenkomst werd gepubliceerd. 

Greenpeace overhandigde de staatssecretaris een petitie getekend door een kleine veertigduizend mensen. Daarmee gaven zij volgens de milieuorganisatie aan dat de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel per direct gesloten moeten worden.

Eén van de bezoekers zei: "Wij weten nu dat volgens een rapport uit de jaren 70 bekend is, dat de hoogovens voor gezondheidsschade zorgt. Nu vijftig jaar later is er nog steeds niet echt iets is ondernomen. Wij moeten nu voor onze gezondheid in actie komen." 

Dorpsraad Wijk aan Zee verklaarde eerder dat de belangrijkste conclusie van het nu verschenen RIVM rapport is dat de uitstoot van Tata onomstotelijk leidt tot gezondheidsschade. 

Zelfs met de filters die de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd, blijkt de uitstoot aantoonbaar schadelijk voor de gezondheid in de IJmond.

Foto: Omroep Castricum