Noordzeekanaalgebied heeft definitief een NOVI-status

REGIO - De komende jaren trekken Rijk en regio gezamenlijk op om de grote opgaven in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) aan te pakken. Dat is de uitkomst na de aanwijzing van het NZKG als NOVI-gebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Met de NOVI geeft het Rijk een lange termijn visie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Een van de uitvoeringsinstrumenten die de NOVI noemt, is het aanwijzen van NOVI-gebieden.

Dit zijn gebieden waarin complexe, omvangrijke en urgente opgaven en verschillende nationale belangen uit de NOVI samenkomen, waarbij overheden meerdere jaren verbonden zijn en toewerken naar de echte gezamenlijke uitvoering van de verschillende opgaven.

Bij de inzet van het Rijk wordt onder andere gekeken of er extra ruimte in de regelgeving nodig is, voor ruimtelijke functies op het gebied van haven en havenlogistiek.

Ook waar industrie, wonen, bereikbaarheid, natuur- en recreatie samenkomen, liggen grote opgaven ten aanzien van de energietransitie, circulaire economie, vergrote en versnelde woningbouwopgaven en klimaatadaptief waterbeheer.

foto: Omroep Castricum