Nog steeds geen besluit over Dorpsstraat

CASTRICUM - Het is waarschijnlijk een van de langstlopende verkeersdossiers van de gemeente Castricum, de Dorpsstraat en de spoorwegovergang van de Beverwijkerstraatweg. Donderdagavond stond het weer op de agenda van de gemeenteraad.

Het beloofde een enerverende avond te worden, de gemeenteraad bijeen om te discussiëren over het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat, waarbij de publieke tribune goed bezet was met voor- en tegenstanders.

In eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp kwamen er reacties van belanghebbenden, die vonden dat hun argumenten met kritische opmerkingen over de voorstellen vanuit de gemeente, te weinig voor het voetlicht waren gekomen. Dit bleek ook weer op deze avond, waar de politiek een keuze moest maken over de verkeersplannen in de Dorpsstraat, maar tot een besluit kwam het niet, want er waren maar liefst zes insprekers, die in het algemeen tegen de voorstellen waren.

Bij alle zes de insprekers werd duidelijk dat er geen één voorstander was voor eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat. Wel kwam de Oostelijke Randweg met een tunnel bij het Bonhoeffercollege met een aansluiting op de Rietkamp, meerdere keren naar voren als een oplossing, waardoor er in het Dorpshart weinig hoefde te veranderen, hooguit snelheidsremmende maatregelen.

Maar ook de afsluiting van het Schoutenbosch voor al het gemotoriseerd verkeer, was volgens de Fietsersbond een must. Daarbij kwam ook nog de opmerking, dat het probleem eigenlijk de spoorovergang is en dat daar op geacteerd moet worden, wat met applaus werd ontvangen.

De vergadering werd dus afgesloten, zonder dat er een besluit werd genomen over eenrichtingsverkeer van noord naar zuid in de Dorpsstraat. Deze beslissing wordt nu waarschijnlijk door de raad op 21 december genomen, maar of het echt tot een politiek besluit gaat komen op deze datum, wordt door velen betwijfeld.

Foto: Omroep Castricum