Nieuwe regels voor rioolaansluitingen

CASTRICUM - Bij vrijwel elk huis liggen aansluitingen naar het riool. Verstoppingen en verkeerde aansluitingen kunnen problemen opleveren. Om problemen te voorkomen, heeft gemeente Castricum een aantal nieuwe regels opgesteld over water en riolering. Deze gelden sinds 1 januari 2023.

Een van de regels is de aansluitverordening. Hierin staat welk deel van de riolering in bezit is van de gemeente en welk deel van de perceeleigenaar. Dit schept duidelijkheid over wie welke taak heeft bij bijvoorbeeld verstoppingen en onderhoud.

Het afvoeren van regen- en grondwater via het vuilwaterriool, kan problemen opleveren. Bijvoorbeeld stankoverlast, sanitaire en waterproblemen in huis, gemaalstoringen of vuilwater in de sloot.

Gelukkig zijn de rioolaansluitingen bij de meeste woningen in orde. Echter, in sommige gevallen wordt per ongeluk het hemelwater op het vuilwaterriool geloost. Dit kan komen door fouten van aannemers of zelf klussende bewoners. Dit geldt alleen voor woningen gebouwd na 2012 en percelen in het buitengebied.

De gemeente zal contact opnemen met perceeleigenaren die verkeerde aansluitingen moeten corrigeren. De kosten van het afkoppelen liggen meestal bij de perceeleigenaar of gebruiker.

Het klimaat verandert. Om klimaatbestendig te zijn, moet de inrichting van de gemeente mee veranderen. Binnenkort wordt het daarom bij nieuw te bouwen woningen verplicht, om te zorgen voor waterberging. De waterberging moet minimaal 40 mm neerslag kunnen opvangen. Dit vermindert bij een hevige bui de kans op wateroverlast bij de buren of op openbaar terrein.

De aanleg wordt geregeld door de gemeente. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor goed onderhoud. Via de waterberging kan het water in de bodem zakken, vertraagd afvoeren, of beschikbaar worden voor hergebruik in de tuin of in huis. Lees meer op www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/rioolaansluiting

Foto: Omroep Castricum