Nieuwe installatie voor fors minder schadelijke uitstoot Tata Steel

REGIO - Vrijdag 23 september is de bouw gestart van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek van Tata Steel.

De ontstoffingsinstallatie is in 2023 gereed en leidt tot 80% minder uitstoot van lood, zware metalen en stof ten opzichte van 2019. De DeNOx-installatie is in 2025 klaar en moet leiden tot een verdere vermindering van de uitstoot van stikstof.

Gedeputeerde Jeroen Olthofvan de provincie Noord-Holland: "Deze grote investering van Tata Steel in de ontstoffings- en DeNOx-installatie vloeit voort uit de maatregel die de provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) eerder aan het staalbedrijf hebben opgelegd om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals lood fors te beperken."

"De maatregel is een belangrijk onderdeel van het Programma Tata Steel 2020-2050, dat de provincie met de IJmondgemeenten heeft opgesteld voor een schonere en gezondere leefomgeving."

foto: Omroep Castricum