Nederlanders digitaal steeds vaardiger

De digitale vaardigheden, het bekwaam zijn in internet-, computer- en softwaregebruik, zijn toegenomen onder mensen van 12 jaar of ouder. Bijna 80% van hen beschikte in 2023 ten minste over digitale basisvaardigheden, tegen 74% in 2021.

Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie, het minst in het gebruik van software. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

Ongeveer 6.000 mensen van 12 jaar of ouder namen deel aan het onderzoek. Digitale vaardigheden worden vastgesteld aan de hand van het aantal gerapporteerde activiteiten op vijf onderdelen. 

Informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Per onderdeel kunnen mensen zogenoemde digitale basisvaardigheden, of meer dan digitale basisvaardigheden hebben.

Iemand beschikt in totaal over meer dan digitale basisvaardigheden, als deze persoon op alle vijf de onderdelen (samengestelde score) meer dan digitale basisvaardigheden heeft. In 2023 beschikte 50% van de Nederlanders over meer dan digitale basisvaardigheden, in 2021 was dat 48%.

Mensen die hoog scoren op de samengestelde score (totaalscore) van digitale vaardigheden, vinden zichzelf desgevraagd ook heel handig in het online opzoeken en regelen van dingen. 

Dat geldt ook voor mensen die aangeven een probleem met een computerprogramma of app meestal zelf op te lossen. Zij zijn digitaal vaardiger dan mensen die bij digitale problemen meestal of altijd iemand om hulp vragen.

Van mensen met een hbo- of universitaire opleiding had 70% digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder degenen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben (29%).

Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 53%, tegen 47% onder de vrouwen.

Foto: Omroep Castricum